FIRST STEPS

FIRST STEPS Program pierwszych kroków jest u podstaw metody ACCESS Method, a większość uczniów ustala swój własny program opierający się na tym fundamentalnym zagadnieniu.