VOICE BOX

VOICE BOX Ma na celu pomóc w zdobywaniu umiejętności komunikowania się, jako że fundamentalnym komponentem każdego programu językowego jest nasza zdolność do jasnego i pewnego wypowiadania się.