LANGUAGE STATION

LANGUAGE STATION Program podzielony na dwie odrębne części, z których jedna jest prowadzona pod ścisłą kontrolą pracowników ACCESS English, podczas gdy druga umożliwia uczniom wzięcie spraw w swoje ręce zapewniając im elastyczność.