Access Method

Metoda uczenia się zwana ACCESS Method została opracowana w Wielkiej Brytanii dla wyłącznego zastosowania w ACCESS English. Jest to jedyna w swoim rodzaju metoda uczenia się języka angielskiego. Nasze zasady ściśle opierają się na naturalnym systemie i są poparte znaczącymi projektami badawczymi przyswajania oraz nauki języka. Jedynie w ACCESS English kursanci nauczą się stosowania tej oto metody, która jest zarówno nieskomplikowana, jak i bardziej skuteczna. Uczniowie, którzy ukończą pełen program mogą osiągać postępy nawet o dwa poziomy językowe.

 

Na życzenie kursantów, pod koniec każdego kursu wydawane są karty postępów oraz świadectwa frekwencji. Każdy program jest tak zaplanowany, by zaspokoić indywidualne potrzeby językowe ucznia. Cele zostają ustolane na początku kursu, a następnie regularnie analizowane w trakcie jego trwania.

FIRST STEPS

FIRST STEPS Program pierwszych kroków jest u podstaw metody ACCESS Method, a większość uczniów ustala swój własny program opierający się na tym fundamentalnym zagadnieniu.

PROOF POINT

PROOF POINT Program nauki języka angielskiego polegający na udowadnianiu, iż osiągnęliśmy zamierzony cel.

DYNAMIC SYLLABUS

DYNAMIC SYLLABUS Łączy w sobie każdy składnik programu ACCESS Method, tak by umożliwić kursantom osiągnięcie optymalnych rezultatów.

VOICE BOX

VOICE BOX Ma na celu pomóc w zdobywaniu umiejętności komunikowania się, jako że fundamentalnym komponentem każdego programu językowego jest nasza zdolność do jasnego i pewnego wypowiadania się.

DESIGNED SYLLABUS

DESIGNED SYLLABUS Bardzo istotny program całego procesu ACCESS Method oparty na ustaleniu właściwych zagadnień zgodnie z wyzwaniami, których oczekują nasi kursanci. Ponadto, sylabus ten umożliwia osiągnięcie celów zarówno uczniów, jak i zespołu ACCESS English.

LANGUAGE STATION

LANGUAGE STATION Program podzielony na dwie odrębne części, z których jedna jest prowadzona pod ścisłą kontrolą pracowników ACCESS English, podczas gdy druga umożliwia uczniom wzięcie spraw w swoje ręce zapewniając im elastyczność.

© ACCESS English 2019